Ile lat ci zostało przydzielone: odpowiedź znajduje się w dacie urodzenia.

Amerykańscy badacze ustalili, że miesiąc urodzenia człowieka, oprócz wpływu na jego los, ma także wpływ na długowieczność i zdrowie. Według obserwacji naukowców, osoby urodzone jesienią żyją o 40 procent częściej do późnej starości. Osobom urodzonym na wiosnę mniej się szczęści.

Osoby urodzone zimą częściej narażone są na rozwój schizofrenii. Jednak rzadziej cierpią na krótkowzroczność i alergie w porównaniu z jubilatami letnimi. Ponadto amerykańscy specjaliści uważają, że dzieci, które przychodzą na świat na początku roku szkolnego, osiągają sukcesy w nauce.

Badacze dodali, że ich badania mają na celu zbadanie czynników wpływających na człowieka związanych z urodzeniem w określonych miesiącach, a nie przewidywanie losu.

Naukowcy ustalili, że na długość życia ma wpływ… rozmiar głowy. Jednak na razie takie wnioski zostały sformułowane tylko w odniesieniu do zwierząt. Okazało się, że samice jeleni szlachetnych (Cervus elaphus) z największymi głowami żyją dłużej niż ich towarzysze w stadzie. Ponadto naukowcy ustalili, że objętość czaszki jest dziedziczoną cechą.

Najważniejsze wiadomości