Lukaszenka zadał nieoczekiwany cios Polsce: szczegóły

Aleksander Łukaszenka podpisał ustawy wstrzymujące działanie międzyrządowego porozumienia o współpracy z dwoma państwami UE.

Chodzi o współpracę państw w dziedzinach edukacji, nauki, kultury, techniki i mediów.

Jeden z dokumentów dotyczy Polski – ustawia on wstrzymanie współpracy w dziedzinie edukacji.

Drugi akt zawiesza współpracę z Francją w dziedzinach edukacyjnych, naukowych, kulturalnych, technicznych oraz mediów.

Oba dokumenty zostały opublikowane na portalu prawnym Białorusi.

Zauważa się, że porozumienie o współpracy w dziedzinie edukacji z Warszawą zostało podpisane 20 lipca 2016 roku.

Porozumienie o współpracy z Paryżem w wymienionych powyżej dziedzinach zostało podpisane przez Mińsk 20 stycznia 2010 roku.

Wcześniej ministrowie edukacji i kultury Białorusi mówili, że inicjatywa wstrzymania współpracy z Polską i Francją w wymienionych dziedzinach wynika z nieprzyjaznych działań tych krajów wobec Mińska.

Najważniejsze wiadomości