Prawda wyłoniła się po 100 latach: na co naprawdę zmarł Lenin

Z okazji 100. rocznicy zamachu na Włodzimierza Lenina 30 sierpnia 1918 roku Biblioteka Prezydencka imienia Elcyna opublikowała autentyczne materiały dotyczące sprawy kryminalnej na swojej stronie internetowej.

Zaznacza się, że zeskanowano 105 stron, obejmujących okres od 30 sierpnia do 18 września 1918 roku. W materiałach przedstawiono zeznania świadków, opisy i zdjęcia eksperymentów kryminalnych, biuletyny dotyczące stanu zdrowia przywódcy światowego proletariatu, dyrektywy kierownika spraw Rady Komisarzy Ludowych Włodzimierza Boncz-Brujewicza.

W szczególności, rozpracowane materiały obejmują serię zdjęć „Inscenizacja”. Chodzi o odtworzenie zamachu na Lenina na fabryce Michelsona 2 września 1918 roku. Zdjęcia wykonał rewolucjonista Jakow Jurovski, który kierował egzekucją rodziny carskiej.

Podstawą materiałów na temat zamachu na Lenina były biuletyny dotyczące jego zdrowia i świadectwa lekarzy. Ogółem podczas choroby przywódcy wydano 35 biuletynów. Pierwszy został sporządzony 30 sierpnia 1918 roku, a ostatni – 12 września 1918 roku. Na ostatnim biuletynie znajduje się zapis przywódcy: „Na podstawie tego biuletynu i mojego dobrego samopoczucia, moja skromna prośba, aby nie dzwonić do lekarzy i nie zadawać pytań”.

Fanny Kaplan, anarchistka, oddała strzał do Lenina 30 sierpnia 1918 roku. Lenin został ranny, Kaplan – aresztowana. Została rozstrzelana bez procesu 3 września 1918 roku.

Najważniejsze wiadomości