Zarobki prezydenta Stanów Zjednoczonych: ile zarabia Joe Biden?

Roczne wynagrodzenie Prezydenta USA wynosi 400 000 dolarów. Jednak, jak się niedługo dowiemy, tak nie zawsze było.

Wynagrodzenie może wydawać się niskie w porównaniu z obowiązkami stanowiska. Niemniej jednak, nie można lekceważyć ich zdolności do generowania bogactwa dla osób, które obejmują stanowisko prezydenta po zakończeniu kadencji.

Kiedy prezydent Obama objął urząd, jego własny majątek w 2007 roku wynosił około 4,6 miliona dolarów. Według danych Business Insider, do 2022 roku ta suma wzrosła do ponad 70 milionów dolarów dzięki przemówieniom, członkostwu w radach dyrektorów i innym projektom.

Podobny wzrost majątku zaobserwował prezydent Bill Clinton. Kiedy Clinton rozpoczął swoją pierwszą kadencję, wartość jego majątku była szacowana na około 700 000 dolarów, według The Washington Post. Ponad trzy dekady później ta suma wynosi około 150 milionów dolarów.

Jak zmieniało się wynagrodzenie prezydenta na przestrzeni lat?

Pierwszych osiemnastu prezydentów, od George’a Washingtona do Ulyssesa S. Granta, zarabiało 25 000 dolarów rocznie.

Według kalkulatora inflacji w dolarach z 2013 roku, wartość tego wynagrodzenia w dzisiejszych dolarach wynosiła 840 365 dolarów w 1788 roku i spadła do 623 270 dolarów w 1873 roku, kiedy Kongres przeprowadził pierwszą podwyżkę dla głównodowodzącego.

Kto był pierwszym prezydentem, który otrzymał podwyżkę?

Roczne wynagrodzenie wzrosło do 50 000 dolarów w 1873 roku, co uczyniło Ulyssesa S. Granta pierwszym prezydentem, który otrzymał podwyżkę podczas urzędowania. Prezydenci od Ulyssesa S. Granta do Theodore’a Roosevelta otrzymywali to wynagrodzenie, a jego wartość w dzisiejszych dolarach wzrosła z 1,2 miliona dolarów do 1,6 miliona dolarów w okresie od 1873 do 1909 roku.

Kolejna podwyżka nastąpiła w 1909 roku, gdy Kongres ustalił wynagrodzenie na 75 000 dolarów. Prezydenci William H. Taft, Woodrow Wilson, Warren G. Harding, Calvin Coolidge, Herbert Hoover, Franklin D. Roosevelt i Harry S. Truman otrzymywali to roczne wynagrodzenie, które spadło w wartości z 1,6 miliona dolarów do 931 000 dolarów w 1948 roku, kiedy Truman został wybrany na prezydenta.

W 1949 roku Kongres podniósł roczne wynagrodzenie do 100 000 dolarów, co uczyniło Harry’ego Trumana drugim prezydentem, który otrzymał podwyżkę wynagrodzenia w trakcie pełnienia urzędu.

Prezydenci Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy i Lyndon B. Johnson również otrzymywali 100 000 dolarów, które w momencie objęcia urzędu przez Johnsona spadły z 1,2 miliona dolarów do 859 600 dolarów.

Następna podwyżka, która miała miejsce w 1969 roku, była największa wtedy, podwoiła wynagrodzenie do 200 000 dolarów.

Prezydenci Richard Nixon, Gerald R. Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan, George Bush Senior i Bill Clinton otrzymywali to wynagrodzenie, które w 1970 roku wynosiło 1,5 miliona dolarów, ale spadło do najniższego poziomu w dzisiejszych dolarach w 1999 roku – 359 147 dolarów.

W 2000 roku Kongres ponownie podwoił wynagrodzenie prezydenta, więc George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump i Joe Biden zarabiają 400 000 dolarów. Jednak w 2000 roku to wynagrodzenie odpowiadało dzisiejszym 694 936 dolarom, a obecnie przypomina kwotę 408 000 dolarów z powodu inflacji, która obniżyła wartość dolara.

Najważniejsze wiadomości